Tacy  byliśmy...

klasa 8 1970/1971
KLASA VIII a, rok szkolny 1970/1971,
stoją  od  lewej:

Danuta  Koc
Lucyna  Łukaszczyk
Kier szkoły - P. Zofia  Jakubiec
Maria  Jakubiec
Alicja  Sikorska
Kazimiera  Wójcik
Krystyna  Krupa
Jadwiga  Miękina
Ewa  Żurecka

siedzą  od  lewej:
R. Wraga
W. Pintal
T. Fronc
Z. Trytek
J. Wołoszyn
T. Taper
J. Pisarski
T. Adamik
H. Kopeć
K. Matysiak


1 maja

1 maja

Idziemy
                   Płyną szeroko sztandary
                   w wielkim radosnym pochodzie
                   krok dudni śmiało, zdobywczo
                   gdy idzie czwórkami młodzież...
           
             Cóż, każda epoka ma swe własne cele...,
             ale łezka w oku się kręci.
W górę
klasa 5 1974/1975

Karnawał w roku szkolnym 1974/1975

Zdjęcie wykonano w trakcie
"Wielkiego Balu Karnawałowego"
klasy V.

W górę
klasa 8, rok 1982/1983

Klasa VIII, rok szkolny 1982/1983
wychowawca Pani Teodozja Urban

W górę
pożegnanie emerytów
Pożegnanie odchodzących na emeryturę:
Od lewej: Pani Zając Heleny,
dyrektora szkoły Pani Zofii Jakubiec,
Pani Wiesławy Żureckiej oraz
Pani Zając Pauliny

W górę
Kolejne zdjęcia można obejrzeć tutaj