Z  historii naszej  szkoły

        stempel
         Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem została oddana do użytku 2 września 1967 roku, a więc po obchodach 400-lecia miasta i w rok po uroczystościach milenijnych naszego państwa. Nową szkołą mieliśmy wkroczyć w nowe Tysiąclecie Polski.
         Gmach stanął przy ulicy 15 Grudnia (obecnie ul. Piłsudskiego), porośniętej starymi lipami. Zalążkiem szkolnictwa w Rudniku była maleńka Szkoła Powszechna z roku 1890, stojąca przy ul. Mickiewicza. Wykształciła ona wiele pokoleń rudniczan, ale rozwijało się miasto, przybywało nowych mieszkańców i stare mury „pękały” nie mogąc pomieścić ponad tysiąca dzieci. W latach sześćdziesiątych wybudowano Szkołę Podstawową nr 1, ale nie rozwiązała problemu ciasnoty...
         Z inicjatywą budowy Szkoły Podstawowej nr 2 wystąpił Przewodniczący Prezydium M.R.N. Stanisław Czech. Wkrótce stanął drugi budynek szkolny – pawilon jednopiętrowy, na wprost Liceum Ogólnokształcącego, czyli obecny Zespól Szkół Zawodowych –  jest to dawny gmach Seminarium Nauczycielskiego. Gdy powstał nowy budynek „Dwójki” brakowało w nim sprzętów i pomocy do klasopracowni. Udzielili jej wtedy : dyr. LO Jan Syrowatka, dyr. ZSZ Czesław Boryczko, prezes GS w Rudniku Józef Madej, Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i inni. Pomoc ta była skromna, dostaliśmy stare mapy, stare ławki. Wydział Oświaty kierownictwo nowej szkoły powierzył P.Stanisławie Czechowej, która razem
z gronem 13 pedagogów rozpoczęła trudną pracę w SP 2. Funkcję kierownika P.Stanisława Czech pełniła przez 3 lata. W pierwszym roku nauki szkoła liczyła 9 oddziałów klasowych. Obecnie liczy także 9 oddziałów plus klasa 0, mamy 207 uczniów, w kl. 0 – 25, w kl. I-III jest ich 98, a w klasach IV-VI –109. Uczy 20 nauczycieli, w tym dwie wychowawczynie świetlicy. Jest 8 pracowników administracyjno-obsługowych . Sklad pierwszego grona pedagogicznego naszej szkoły był następujący:
Kierownik szkoły – Stanisława Czech, nauczyciele: Helena Kałdańska, Zofia Jakubiec, Zofia Koszałka, Kazimiera Miazga, Karolina Pintal, Henryka Putko, Helena Telesz, Stanisława Trojnar- kierownik świetlicy, Grażyna Trześniowska,
Teresa Wraga
, Paulina Zając, Wiesława Żurecka, Walentyna Gietka. Grono pedagogiczne zmieniało się, przybywali nowi nauczyciele. Drobne zmiany zachodziły co roku, związane były z chorobą zawodową czy też ze zmianą miejsca pobytu.
Pracę podjęli wkrótce nowi nauczyciele. Po kierowniczce Czechowej kierownictwo szkoły objęła Pani Zofia Jakubiec, a do grona nauczycielskiego doszli: Krystyna Chudzik, Helena Zając, Wiktoria Jusięga, Stanisława Boryczko,Bolesław Wójcik, Bożena Kumik – uzupełniała etat, a zatrudniona była w LO, Helena Chełpa, Anna Parys- w miejsce P.Grażyny Trześniowskiej , Maria Reichert- nauczyciel świetlicy.
Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego nastąpiła wtedy, gdy zmieniono nauczycielom ilość etatowych godzin – wtedy grono znacznie się powiększyło. W roku 1972/73 na przełomie lutego i marca szkoła przeżywała gorące dni, bowiem odbywała się  kontrola pracy szkoły.  Wizytacja 1973 r. prowadzona przez mgr Korczaka przyniosła szkole chlubę. Dyrektor Zofia Jakubiec mądrze i umiejętnie kierująca szkołą nie miała powodów do obaw, a nauczyciele za wkład pracy zostali wyróżnieni. W następnych latach pracę w SP 2 podjęli nauczyciele: Teodozja Urban , Kazimierz Socha,  Roman Gryziecki, Mieczysława Kufel,  Maria Młynarczyk, Roman Bodzianowski (uczył przez 1 rok), Mirosława Bieńkowska, Małgorzata Pasiak, Krzysztof Zając, Dorota Kondysar, Marek Bieńkowski, Marzena Furtak, Danuta Olko, Anna Sekulska,
Aleksandra Tofilska, Zofia Oleksak
– wych. świetlicy. Niektórzy nauczyciele - to byli wychowankowie tej szkoły (M. Bieńkowska, M.Pasiak, K.Zając, A.Tofilska). W 1978 r. Ministerstwo Oświaty zreformowało system nauczania. W tymże roku 1 września rozpoczęło się nauczanie w szkole – dziesięciolatce. W roku 1985 na emeryturę po długoletniej pracy odeszły koleżanki: P.Paulina Zając  i  P.H.Zając.  W 1985/86 – odeszły na emeryturę po długoletniej pracy w zawodzie : Dyrektor szkoły P.Zofia Jakubiec
i naucz. geografii  P.Wiesława Żurecka. Odchodzących bardzo serdecznie pożegnało grono pedagogiczne, uczniowie i Komitet Rodzicielski. Do LO odeszła pani ucząca matematyki P.Krystyna Dziedzic, a przybyły dwie nowe nauczycielki : P.Teresa Surdyka
P.Jadwiga Tarnawska. Wychowawczynią w świetlicy została P.Lucyna Żurecka, obecna dyrektor PSP nr 3 w Rudniku-Stróży.
        Rok szk. 1986/87. Funkcję dyrektora szkoły objęła P. Maria Młynarczyk, pracownik tejże szkoły, a skład nauczycieli stempel
powiększył się o osoby: mgr Hanna Grabowską, mgr Elżbietę Zając, P. Dorotę Młynarczyk, P. Waldemara Skibę. Wkrótce pojawiają się nowi nauczyciele, a dawni wychowankowie: Marta Młynarczyk i Rafał Gietka. Nauczyciel wychowania fizycznego Rafał Gietka dużo czasu poświęcał na lekcjach wych.fiz. i zajęciach SKS na rozwijanie zamiłowań do sportu.  P.Zofia Krupa została przyjęta do wietlicy.Gruntowna zmiana składu nauczycielskiego, przyjmowanie nowych pracowników wiązało się z tym, że zmieniono nauczycielom ilość godzin w etacie. Mimo, że ilość godzin pracy zmalała, na nauczycieli nałożono tyle prac dodatkowych, bezpłatnych kółek i zajęć wyrównawczych, że czasem brakowało i doby, by zrealizować w pełni dydaktyczny i wychowawczy plan dnia. W 1988 r. przyjęto do pracy naucz. mgr Władysławę Madej. W rok później w czerwcu 1989 r. pożegnaliśmy nasze koleżanki: Kazimierę Miazgę – wspaniałego pedagoga, nauczyciela chemii  i fizyki oraz Zofię Oleksak – nauczyciela świetlicy. Odeszły one na emeryturę po długoletniej ofiarnej pracy.  Od 1 września 1991 r. po odejściu na emeryturę dyrektora szkoły -  Marii Młynarczyk stanowisko to powierzono P.Hannie Grabowskiej.  Wielu nauczycieli w historii tej szkoły zostało odznaczonych i wyróżnionych za swoje osiągnięcia, za wspaniałą, sumienną , długoletnią pracę. Otrzymywali takie odznaczenia i wyróżnienia jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania i wiele innych.
       Po zmianie ustroju politycznego, po 35 latach, pozwolono w szkole nauczać księżom
i katechetom religii. Pierwszym katechetą w murach naszej szkoły był ks. Józef Gut, po jego odejściu uczył religii ks. Marek Reczek, następnie ks. Proboszcz Edward Franuszkiewicz  i  katechetka P.Bożena Grzybowska, ks. Witold Szczur. Od 1.09.1999 r do 31.08.2004 r. siostra Agnieszka Jurek wraz z ks. Proboszczem Edwardem Franuszkiewiczem . A od 1.09.2004r. siostra Agata Kołek w klasach 0, I, III-VI, a w kl. II ks. Proboszcz E. Franuszkiewicz. Pracowali również w naszej szkole: mgr Henryk Tarnawski, mgr Alina Szałęga, mgr Małgorzata Pędlowska, mgr Grażyna Freyer, p. Katarzyna Trojanowska.
      W maju 1997 r. została wybrana na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
i pełni tę funkcję nadal Pani mgr Anna Olko. Ujęła wszystkich swoją osobowością, energią oraz oryginalnymi pomysłami.W 1999r – opuściliśmy budynek (jednak nie na zawsze) przy ul. Piłsudskiego na potrzeby Publicznego Gimnazjum, a głównym budynkiem szkoły PSP nr 2 stał się budynek przy ul. Jana Pawła II 15. W naszej historii przypominamy tych nauczycieli i kolegów, których pożegnaliśmy na zawsze. Zmarli: Maria Reicher, nasza długoletnia nauczycielka świetlicy. Po ciężkiej i długiej chorobie zmarła też nauczycielka Teresa Wraga. Pożegnaliśmy rówież naucz. Grażynę Trześniowską
i Helenę Kałdańską.  Zmarła i ukochana wychowawczyni, humanistka, która przepięknie wypełniła nauczycielską misję –
Helena Chełpa,
nauczycielka języka polskiego i historii. Pożegnaliśmy też na zawsze ukochanego przyjaciela młodzieży, pasjonata sportu Rafała Gietkę, nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole oraz wspaniałego kolegę Krzysztofa Zająca, który zginął w wypadku samochodowym w 2002 r. Obecny skład grona pedagogicznego i pracowników PSP nr 2 można obejrzeć tutaj.


W górę
Strona główna