Nauczyciele  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2  w  Rudniku  nad  Sanem
w  roku  szkolnym  2008/2009


Dyrektor  Szkoły:  Tomasz Grzecznik
Binkowska Agnieszka - nauczyciel matematyki,  zwolnienie lekarskie Mądroń Agnieszka - nauczyciel plastyki
Burda  Renata - pedagog  szkolny Skiba Waldemar - nauczyciel muzyki
Ks. Franuszkiewicz  Edward - katecheta Machowska Wanda - nauczyciel matematyki
Gancarz  Lucyna - nauczyciel, wychowawca w świetlicy Mierzwa Grażyna - nauczyciel kształcenia zintegrowanego kl. II
Ks. Stęchły Wiesław - katecheta Lewko Magdalena - nauczyciel matematyki
Konior  Małgorzata - nauczyciel klasy "0" Sekulski Grzegorz - nauczyciel informatyki i techniki
Krupa  Zofia - urlop zdrowotny Sucharski Piotr - nauczyciel wychowania fizycznego,  wychowawca kl. IV
Łojek  Małgorzata - nauczyciel  języka  niemieckiego, wychowawca kl. VIa
Szafran Nina - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy V
Krawiec  Dawid - nauczyciel języka angielskiegoSztaba Barbara - nauczyciel przyrody, bibliotekarz, wychowawca klasy VIb
Olko Anna - urlop zdrowotny
Tarnawska Jadwiga - nauczyciel kształcenia zintegrowanego kl. I
Olko Kinga - nauczyciel, wychowawca w świetlicyZając Elżbieta - nauczyciel kształcenia zintegrowanego kl. III

Pracownicy  administracji  i  obsługi  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  2
w  roku  szkolnym  2008/2009


Kania  Stanisław  -  konserwator Paruch  Halina  -  sprzątaczka
Kida  Teresa  -  sprzątaczka Bieniek  Urszula  -  woźna
Olszowa  Małgorzata  -  sekretarka

Strona główna