Przetargi ogłoszone przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2
1
Remont ogrodzenia trwałego działki nr 2495 przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem (przy ul. Piłsudskiego)  - dokumentacja poniżej:
1
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane *.pdf
2
Instrukcje dla wykonawców *.pdf
3
Wzór umowy *.pdf
4
Specyfikacje techniczne *.pdf
5
Przedmiar robót *.pdf
6
Załącznik nr 1 - formularz oferty *.pdf
7
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków *.pdf
8
Załącznik nr 3 - wykaz robót *.pdf
9
Opis techniczny *.pdf
10
Ogrodzenie metalowe - słupki *.pdf
11Ogrodzenie metalowe - brama *.pdf
12Ogrodzenie metalowe - furtka *.pdf
13Ogodzenie z siatki do zgłoszeń bez bramy *.pdf
14Ogrodzenie z siatki *.pdf
15Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty *.pdf
16Ogłoszenie o zawarciu umowy *.pdf

Strona główna
Program Adobe Acrobat Reader niezbędny do odczytania większości materiałów z tej strony można pobrać z tego miejsca.